Återvinning

Spara på miljön och energin

Vi på ecoXchange är en del av ett återvinningsbaserat samhälle, genom att återvinna bildelar ur fordon. Detta minskar den negativa miljöpåverkan. Koldioxidutsläppen minimeras samt att man sparar på resurs- och energiförbrukning jämfört med nyproduktion. Vi arbetar hårt för att säkra jordens och kommande generationers framtid.

Att använda återanvända bildelar leder till minskning av avfall samt energibesparingar. Slitna eller försämrade bildelar tas bort, renoveras och uppnår samma prestanda som nya bildelar.

Viktiga fördelar

  1. Ekonomiskt

    Våra bildelar är ett prisvärt och miljövänligt alternativ då du kan göra besparingar30-50 % av priset jämfört med fabriksnya originalbildelar.

  2. Miljövänligt

    Genom att renovera och rengöra istället för att producera nya bildelar kan vi sänka både energiförbrukning och koldioxidutsläpp. I slutändan minimerar vi faktiskt den globala negativa miljöpåverkan.

  3. Kvalitetssäkrat

    Varje originaldel renoveras och genomgår en kvalitetskontroll. Vi kan därför erbjuda en hög kvalitet och en garanti på tolv månader.